Trước khi mở miệng, hãy dùng 3 cái sàng lọc qua một lượt

Trước khi mở miệng, hãy dùng 3 cái sàng lọc qua một lượt

[Bestie] - Một lời nói có thể biến người tốt thành kẻ xấu và ngược lại. Một câu chuyện được xào nấu có thể biến con kiến thành con voi. Vậy trước khi nói, hãy giữ đầu óc thật tỉnh và khách quan.

Lệ Thanh