10/01/2015 22:19

[Video truyền cảm hứng] Hãy đi hết con đường!

anhnguyenlp anhnguyenlp
Thành công của mỗi người là những con đường khác nhau, hãy đi hết con đường dù bạn có chạm được tới thành công hay không thì bạn cũng đã đúc kết cho mình nhiều kinh nghiệm quý báu.

Mỗi người có một con đường riêng của mình để đi đến thành công, không có đường tắt cũng chẳng con đường nào là dễ dàng cả. Người khác sẽ chỉ trích hay gây khó dễ cho bạn, hãy luôn nhớ về mục tiêu ban đầu mình đặt ra, lý do mình bắt đầu và tập trung đi hết con đường đó.

Theo Absolute Movation/ ChannelB

Video có thể bạn quan tâm
Scroll to top
X Ðóng