03/04/2015 11:12
Nhật ký phụ nữ hiện đại - Kỳ 4: Hãy ảo tưởng

Nhật ký phụ nữ hiện đại - Kỳ 4: Hãy ảo tưởng

Phụ nữ ảo tưởng? Có tốt không? Thật sự là đôi khi phụ nữ đôi lúc cần một tí ảo tưởng để phấn đấu bản thân, nhưng chỉ là trong giới hạn thôi nhé.

Clip vui

Phụ nữ ảo tưởng? Có tốt không? Thật sự là đôi khi phụ nữ đôi lúc cần một tí ảo tưởng để phấn đấu bản thân, nhưng chỉ là trong giới hạn thôi nhé. 

Scroll to top
X Đóng