02/09/2015 12:08
Công việc không lương, không nghỉ phép, không phúc lợi

Công việc không lương, không nghỉ phép, không phúc lợi

Công việc gì mà lại phải làm không lương, không nghỉ phép, không được hưởng phúc lợi và có thể là không được ngủ được nhỉ?

Clip vui

Công việc gì mà lại phải làm không lương, không nghỉ phép, không được hưởng phúc lợi và có thể là không được ngủ được nhỉ?

Từ khóa:  mẹ, phụ nữ, tình yêu
Scroll to top
X Đóng