02/03/2015 16:20
Có những thứ không mua được bằng tiền

Có những thứ không mua được bằng tiền

Có những hạnh phúc khi ta cho đi những thứ ta có, và điều ta nhận lại là những thứ không thể mua được bằng tiền.

Clip vui

Có những hạnh phúc khi ta cho đi những thứ ta có, và điều ta nhận lại là những thứ không thể mua được bằng tiền. 

Từ khóa:  hạnh phúc, niềm vui, đẹp
Scroll to top
X Đóng