01/05/2015 12:35
11 điều mà cánh đàn ông có thể vẫn chưa biết về trang phục của họ

11 điều mà cánh đàn ông có thể vẫn chưa biết về trang phục của họ

Trang phục, cách lựa chọn quần áo nói lên tác phong hằng ngày của bạn. Nhưng có mấy ai trong chúng ta có thể biết rõ nguồn gốc hay những chi tiết thú vị về cách ăn mặc của bạn hằng ngày không? Cùng xem nhé.

Clip vui

Trang phục, cách lựa chọn quần áo nói lên tác phong hằng ngày của bạn. Nhưng có mấy ai trong chúng ta có thể biết rõ nguồn gốc hay những chi tiết thú vị về cách ăn mặc của bạn hằng ngày không? Cùng xem nhé.

Scroll to top
X Đóng