12/27/2014 18:18
Tranh vui: Con trai đừng quá dễ dãi tin lời nói của con gái

Tranh vui: Con trai đừng quá dễ dãi tin lời nói của con gái

Thế mới biết, nhiều khi nói thẳng, nói thật, nói chân thành cũng không hẳn tốt, con trai à!
Happy Happy
Scroll to top
X Đóng