08/14/2014 13:18
Phản ứng của 12 chòm sao khi nghe tin người yêu có "baby"

Phản ứng của 12 chòm sao khi nghe tin người yêu có "baby"

Nếu như Sư Tử là người rất hùng dũng đứng ra nhận hết mọi trách nhiệm thì Ma Kết chỉ rất nhẹ nhàng với "Mình kết hôn em nhé".

Mật Mã 12 Chòm Sao
Scroll to top
X Đóng