08/14/2014 13:51
9 ĐIỀU CON GÁI NÓI BẠN CẦN HIỂU NGƯỢC LẠI

9 ĐIỀU CON GÁI NÓI BẠN CẦN HIỂU NGƯỢC LẠI

Anh thích làm gì cũng được! - Khi nói câu này, có nghĩa là cô ấy không còn muốn hợp tác gì với bạn nữa. Chuyện đã khá gay gắt rồi, hãy nhanh chóng tìm cách tháo gỡ hoặc xin lỗi để xoa dịu nàng.

Miêu Nữ