07/14/2014 17:57
[Funny] Khi hai bạn thân cùng yêu một người!

[Funny] Khi hai bạn thân cùng yêu một người!

Bạn sẽ chọn cách ứng xử nào khi lỡ có cảm tình với chàng trai mà bạn thân bạn cũng rất thích?

Happy

Bạn sẽ chọn cách ứng xử nào khi lỡ có cảm tình với chàng trai mà bạn thân bạn cũng rất thích?

* Có thể bạn thích xem:

[Funny] Khi hai bạn thân cùng yêu một người!
[Funny] Khi hai bạn thân cùng yêu một người!
[Funny] Khi hai bạn thân cùng yêu một người!
[Funny] Khi hai bạn thân cùng yêu một người!
[Funny] Khi hai bạn thân cùng yêu một người!
[Funny] Khi hai bạn thân cùng yêu một người!
[Funny] Khi hai bạn thân cùng yêu một người!

--------------------------------------
Theo Báo Đất Việt

Từ khóa:  funny, tình yêu, Bạn Thân
Scroll to top
X Đóng