07/28/2014 17:17
Funny: Bộ tranh tình yêu dễ thương không thể bỏ qua!

Funny: Bộ tranh tình yêu dễ thương không thể bỏ qua!

Loạt tranh dễ thương này được thực hiện bởi Charles Schulz, lý giải câu hỏi mà nhiều người quan tâm: "Tình yêu là gì?".
Lý Lan Lý Lan
Scroll to top
 Close