05/26/2014 15:06
Những điều "xấu xí" chắc chắn bạn từng trải qua...

Những điều "xấu xí" chắc chắn bạn từng trải qua...

YAN MLOG - Những điều 'xấu xí' chắc chắn bạn từng trải qua.... Chẳng hạn như mặc áo mới quên chưa cắt mác; hay âm thầm xả bom giữa chốn đông người chẳng hạn ^^

Nguyễn Bá Dũng

Mlog.yan.vn - Những điều :xấu xí" chắc chắn bạn từng trải qua... Chẳng hạn như mặc áo mới quên chưa cắt mác; hay âm thầm xả bom giữa chốn đông người chẳng hạn ^"

* Có thể bạn thích xem:

Từ khóa:  funny, con gái, xấu xí
Scroll to top
X Đóng