04/18/2014 13:24
Vlog: Chuyện câu "Like"

Vlog: Chuyện câu "Like"

Chủ đề này đã được rất nhiều vlogger nổi tiếng khai thác, bản thân mình làm vlog này biết sẽ không thể này bằng được các vlogger nổi tiếng nhưng hi vọng cái góc nhìn khác của mình sẽ được ủng hộ.

Kang Phạm

Mlog.yan.vn - Chủ đề này đã được rất nhiều vlogger nổi tiếng khai thác, bản thân mình làm vlog này biết sẽ không thể này bằng được các vlogger nổi tiếng nhưng hi vọng cái góc nhìn khác của mình sẽ được ủng hộ.

Từ khóa:  Vlog, facebook, Kang Pham
Scroll to top
X Đóng