04/02/2014 20:33
Câu chuyện 12 chòm sao... hẹn hò, kết hôn, làm bạn ???

Câu chuyện 12 chòm sao... hẹn hò, kết hôn, làm bạn ???

Họa Sỹ Tuyết Alex Họa Sỹ Tuyết Alex

 [Bạch Dương] 

 

Hợp để làm bạn: Cự Giải, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, Ma Kết

Hợp để hẹn hò: Sư Tử, Nhân Mã, Thiên Bình

Hợp để kết hôn: Thiên Bình

_[Kim Ngưu] 

Hợp để làm bạn: Sư Tử, Xử Nữ, Thần Nông, Ma Kết, Bảo Bình

Hợp để hẹn hò: Xử Nữ, Ma Kết, Thần Nông

Hợp để kết hôn: Thần Nông

_[Song Tử] 

Hợp để làm bạn: Xử Nữ, Thiên Bình, Nhân Mã, Bảo Bình, Song Ngư

Hợp để hẹn hò: Thiên Bình, Bảo Bình, Nhân Mã

Hợp để kết hôn: Nhân Mã

_[Cự Giải] 

Hợp để làm bạn: Thiên Bình, Thần Nông, Ma Kết, Song Ngư, Bạch Dương

Hợp để hẹn hò: Thần Nông, Song Ngư, Ma Kết

Hợp để kết hôn: Ma Kết

_[Sư Tử] 

Hợp để làm bạn: Thần Nông, Nhân Mã, Bảo Bình, Bạch Dương, Kim Ngưu

Hợp để hẹn hò: Nhân Mã, Bảo Bình, Bạch Dương

Hợp để kết hôn: Bảo Bình

 

_[Xử Nữ] 

Hợp để làm bạn: Song Tử, Ma Kết, Song Ngư, Kim Ngưu, Nhân Mã

Hợp để hẹn hò: Ma Kết, Song Ngư, Kim Ngưu

Hợp để kết hôn: Song Ngư

_[Thiên Bình] >:3

Hợp để làm bạn: Ma Kết, Bảo Bình, Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải

Hợp để hẹn hò: Bảo Bình, Bạch Dương, Song Tử

Hợp để kết hôn: Bạch Dương

_[Thiên Yết]

 Hợp để làm bạn: Bảo Bình, Song Ngư, Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử

Hợp để hẹn hò: Song Ngư, Kim Ngưu, Cự Giải

Hợp để kết hôn: Kim Ngưu

[Nhân Mã]

Hợp để làm bạn: Bạch Dương, Song Ngư, Song Tử, Xử Nữ, Sư Tử

Hợp để hẹn hò: Bạch Dương, Song Tử, Sư Tử

Hợp để kết hôn: Song Tử

[Ma Kết]

Hợp để làm bạn: Kim Ngưu, Bạch Dương, Cự Giải, Thiên Bình, Xử Nữ

Hợp để hẹn hò: Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ

Hợp để kết hôn: Cự Giải

[Bảo Bình]   

Hợp để làm bạn: Song Tử, Kim Ngưu, Sư Tử, Thần Nông, Thiên Bình

Hợp để hẹn hò: Song Tử, Sư Tử, Thiên Bình

Hợp để kết hôn: Sư Tử

[Song Ngư]

Hợp để làm bạn: Cự Giải, Song Tử, Xử Nữ, Nhân Mã, Thần Nông

Hợp để hẹn hò: Cự Giải, Xử Nữ, Thần Nông

Hợp để kết hôn: Xử Nữ 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
X Đóng