03/06/2014 22:37
Vlog: Chuyện đàn ông thời nay

Vlog: Chuyện đàn ông thời nay

Thế nào là đàn ông đích thực? Vlog đưa ra mộ số quan niệm về đàn ông của một bộ phận thanh niên ngày nay và điều cốt lõi cuối cùng trả lời cho câu hỏi trên lại đơn giản hơn nhiều.

Việt Vlog
Scroll to top
X Đóng