03/01/2014 00:14
Radio tản mạn: Sài Gòn những ngày nhớ em

Radio tản mạn: Sài Gòn những ngày nhớ em

Sài Gòn những ngày tháng giêng se se lạnh....hình như tôi đang nhớ em, nỗi nhớ đong đầy chan chứa. Nỗi nhớ như cuộn tròn thành những con sóng ập vào tôi từng cơn, bọt sóng vỡ tan và tôi sợ nỗi hi vọng mà theo đó mất dần...

Hạnh My

Sài Gòn những ngày tháng giêng se se lạnh....hình như tôi đang nhớ em, nỗi nhớ đong đầy chan chứa. Nỗi nhớ như cuộn tròn thành những con sóng ập vào tôi từng cơn, bọt sóng vỡ tan và tôi sợ nỗi hi vọng mà theo đó mất dần...


 
Từ khóa:  radio, Hạnh My, sài gòn
Scroll to top
X Đóng