03/19/2014 22:28
Cover: Dường như ta đã

Cover: Dường như ta đã

Cover dành tặng 1 người bạn, lời hứa đã lâu rồi đến hôm nay mới thực hiện được.

Teo Maxx

Cover dành tặng 1 người bạn, lời hứa đã lâu rồi đến hôm nay mới thực hiện được.

Từ khóa:  cover, ca khúc, teo maxx
Scroll to top
X Đóng