02/04/2014 00:34
You and him

You and him

An Apple
Anh và anh ấy .....
Như nhau cả thôi
Cũng làm em đau
Rồi cũng hùa nhau
Mà vô tâm như thế
Đến khi e lật ngược tình thế
Thì bảo e xem a là thằng hề
Và chẳng bao giờ nể !?!!

Vậy. ..... ......

Đến 1 ngày e sẽ
Để cá