02/19/2014 19:34
Đừng vội phán xét khi chưa hiểu gì về nhau

Đừng vội phán xét khi chưa hiểu gì về nhau

Đừng vội nói ghét chỉ vì 1 hình ảnh, 1 hành động.... Là phản cảm tức phải ghét rồi, cơ mà ai không có những lúc " tức nước vỡ bờ ".... Bởi thế, hiểu cho nhau, thông cảm cho nhau thì cuộc sống này dễ chịu biết mấy. Ai mà không 1 lần phạm lỗi, chỉ là họ có biết sửa sai hay không. Mở rộng lòng điều ai cũng khó làm, dễ thứ tha điều chính tôi cũng chưa làm được nhưng sẽ chẳng khó nếu biết cố gắng.

Út Thanh Thương
Đừng vội nói ghét chỉ vì 1 hình ảnh, 1 hành động....
Là phản cảm tức phải ghét rồi, cơ mà ai không có những lúc " tức nước vỡ bờ ".... Bởi thế, hiểu cho nhau, thông cảm cho nhau thì cuộc sống này dễ chịu biết mấy. Ai mà không 1 lần phạm lỗi, chỉ là họ có biết sửa sai hay không. Mở rộng lòng điều ai cũng khó làm, dễ thứ tha điều chính tôi cũng chưa làm được nhưng sẽ chẳng khó ếu biết cố gắng.
Từ khóa:  author
Scroll to top
X Đóng