02/05/2014 23:38
''Bướm'' một câu chuyện phim ngắn mới của Johnny Trí Nguyễn

''Bướm'' một câu chuyện phim ngắn mới của Johnny Trí Nguyễn

Tất cả chúng ta đều tồn tại trần trụi dưới ánh mặt trời... để sống!

Miêu Nữ

 


Diễn Viên: Nhung Kate - Johnny Trí Nguyễn - Hoàng Phi David Phạm, Hoàng Mosskow, ZPang Pangz

Đạo diễn: Trần Trung Lĩnh
Đạo diễn hình ảnh: Võ Thanh Tiền
Đựng phim: Ngô Minh Thanh
Quay phim: Doãn Chí Hiếu
Họa sỹ thiết kế: Trọng Nghĩa
Âm nhạc Trần Đức Quang Trần Trung Lĩnh Nguyễn Hồng Việt Trác Ngọc Lĩnh

 

Scroll to top
X Đóng