12/30/2013 00:04
Vlog: Lạnh thì làm gì?

Vlog: Lạnh thì làm gì?

Lâu lắm mới làm video mới nên lần này chọn nội dung ngắn gọn giải trí một chút; lần sau bọn mình sẽ làm video dài hơn. Cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi. Bọn mình sẽ sắp xếp để ra video đều đặn trở lại.

Đu Đồ Đút
Lâu lắm mới làm video mới nên lần này chọn nội dung ngắn gọn giải trí một chút; lần sau bọn mình sẽ làm video dài hơn.
Cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ đợi. Bọn mình sẽ sắp xếp để ra video đều đặn trở lại.

Từ khóa:  Vlog, giải trí
Scroll to top
X Đóng