12/07/2013 13:20
Đừng nhìn lại

Đừng nhìn lại

Chuyện đã qua rồi . Thật lâu rồi . Nó luôn tự dặn lòng mình như thế . Có lẽ có những nỗi đau đau đến nỗi con người ta không dám đối mặt, chỉ đành chạy trốn, tự mình gạt mình đã không còn đau.

Chiều Đông
Chuyện đã qua rồi . Thật lâu rồi . Nó luôn tự dặn lòng mình như thế . Có lẽ có những nỗi đau đau đến nỗi con người ta không dám đối mặt, chỉ đành chạy trốn, tự mình gạt mình đã không còn đau.
--no tags--
Scroll to top
X Đóng