12/07/2013 14:45
Đến giờ học thì phải làm gì?

Đến giờ học thì phải làm gì?

Sự trăn trở của một kẻ lười biếng tới mức không dám trăn trở dài

Đu Đồ Đút
Khoảng thời gian này các bạn chuẩn bị thi cuối học kỳ rồi nhỉ, mỗi ngày các bạn đã bỏ ra bao nhiêu thời gian cho chuyện học hành và cả những khoản công việc nhà hay vui chơi giải trí khác nữa. Cùng xem Vlog dưới đây và kiểm tra xem giống bạn bao nhiêu phần trăm nhé ^^

Từ khóa:  Vlog, giải trí, học hành
Scroll to top
X Đóng