12/11/2013 14:01
12 Chòm sao khi là người vợ sắc sảo!

12 Chòm sao khi là người vợ sắc sảo!

Cùng khám phá nào.....

Mật Mã 12 Chòm Sao

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- NHÓM THAY ĐỔI -

Đều là những người vợ toàn năng! Lúc thì ôn hòa, khi thì lại ghê gớm...----------------------------------------------------------------------------------------


- NHÓM THỐNG LĨNH -

Tiếng nói của người vợ nhóm thống lĩnh cực kỳ có uy lực khi ở nhà.--------------------------------------------------------------------------------------------------------


- NHÓM ỔN ĐỊNH -

Các nàng vợ nhóm ổn định thường rất tốt nhưng đôi lúc cũng có chút "nắng mưa".


Scroll to top
X Đóng