11/22/2013 00:49
Thầy cô xưa và nay khác nhau như thế nào?

Thầy cô xưa và nay khác nhau như thế nào?

Thời buổi văn minh, công nghệ, thầy cô cũng vì thế mà "lắm chiêu" hơn. Mời các bạn xem bộ ảnh vui sự khác biệt của thầy cô xưa và nay
Thích so sánh Thích so sánh
Thời buổi văn minh, công nghệ, thầy cô cũng vì thế mà "lắm chiêu" hơn. Mời các bạn xem bộ ảnh vui sự khác biệt của thầy cô xưa và nay

 

Từ khóa:  giải trí, ảnh vui, thầy cô
Scroll to top
 Close