10/17/2013 00:22
[Vlog] "Trai xấu" Dưa Leo bàn về nhan sắc

[Vlog] "Trai xấu" Dưa Leo bàn về nhan sắc

Vlog mới nhất của Dưa Leo có chủ đề về nhan sắc. Sự khác biệt khá rõ giữa con trai,con gái có sắc đẹp và cả câu chuyện ngoài lề xoay quanh vụ lùm xùm, thưa kiện liên quan đến Huyền Chip.

Dưa Leo

Vlog mới nhất của Dưa Leo có chủ đề về nhan sắc. Sự khác biệt khá rõ giữa con trai,con gái có sắc đẹp và cả câu chuyện ngoài lề xoay quanh vụ lùm xùm, thưa kiện liên quan đến Huyền Chip.

[Vlog]
[Vlog]
[Vlog]
[Vlog]
[Vlog]
[Vlog]

Đây là nội dung Vlog mới nhất của Dưa Leo có chủ đề là "Sắc đẹp":

 

Scroll to top
X Đóng