10/21/2013 11:23
Em Bé Quê – Kids in the countryside

Em Bé Quê – Kids in the countryside

Một số hình chụp hôm nay với mấy em bé hàng xóm ở quê nội. Những đứa bé quê hồn nhiên, dễ thương, nhưng nếu chúng được thụ hưởng điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn thì có thể tương lai sẽ tốt hơn….

Tuna daily

Một số hình chụp hôm nay với mấy em bé hàng xóm ở quê nội. Những đứa bé quê hồn nhiên, dễ thương, nhưng nếu chúng được thụ hưởng điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn thì có thể tương lai sẽ tốt hơn….

http://farm7.static.flickr.com/6036/6271996371_8b74c47f62_b.jpg

[Hai anh em, Phát & Nhung]

http://farm7.static.flickr.com/6221/6271996627_8af552e4e0_b.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6237/6271997501_4d4762c9b8_b.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6219/6271997095_cfe64cba32_b.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6053/6272525634_e0d47eddcf_b.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6101/6271998131_8640379e95_b.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6052/6272526256_2f654a80b7_b.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6233/6271999497_5036847eaa_b.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6048/6271999853_6ff7f29f64_b.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6226/6272528036_475b5b814a_b.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6057/6271998755_cb91d74337_b.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6057/6272526798_61f655190a_b.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6220/6272523186_b5aaa773fe_b.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6173/6272522454_2b6c5f7143_b.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6037/6271995685_0c0f2ae2d6_b.jpg

Cảnh này làm mình nhớ cảnh trong phim Cánh Đồng Bất Tận – những cánh đồng cỏ lác dài xa tít tắp

Từ khóa:  du lịch, đời sống, trẻ em
Scroll to top
X Đóng